Forretningsbetingelser

Dette dokument definerer betingelserne for indkøb i online butikken drevet af sælgeren på følgende adresse: NuviaLab.com.

NuviaLab Limited company med hjemstem i Republikken Cupern på Kimonos 40, 3095 Limassol, også refereret til som "Sælgeren".

Sælger kan kontaktes ved hjælp af kontaktformularen. For at kontakte sælgeren bedes du Klik her.

1. Definitioner

 1. Forretningsbetingelser – de forretningsbetingelser, som er angivet i nærværende dokument.
 2. Kunde – en fysisk person, en juridisk person eller en organisation uden status som juridisk person, men har ret til at indgå aftaler, som placerer en Ordre i Onlinebutikken i overensstemmelse med de heri specificerede Forretningsbetingelser.
 3. Forbruger – en Kunde, som er en fysisk person, der anvender Onlinebutikken til at gennemføre aktiviteter, som ikke er relateret til vedkommendes erhverv eller forretningsbetingelser.
 4. Sælger – leverandøren af salgsydelser via Onlinebutikken på de i nærværende dokument specificerede betingelser.
 5. Transaktionens genstand - Genstande, som er angivet og beskrevet på Onlinebutikkens internetside.
 6. Genstand – en bevægelig genstand præsenteret i Onlinebutikken, som er genstand for Salgskontrakten.
 7. Salgskontrakt – kontrakten om salg af genstande, som er indgået mellem Sælgeren og den Kunde, som anvender Onlinebutikken.
 8. Onlinebutikken – onlineservice tilgængelig på at NuviaLab.com hvorfra Kunden kan afgive en bestilling.
 9. Bestilling – Kundens hensigtserklæring som klart specificerer mængden og typen af varer, og som fører direkte til indgåelse af Salgskontrakten.
 10. Datakommunikationssystem – en gruppe sammenhængende It-udstyr og programmer, som sørger for behandling og lagring samt afsendelse og modtagelse af data via telekommunikationsnetværket ved hjælp af terminaludstyr, som passer til det givne netværk.

2. Generelle bestemmelser

 1. Disse Forretningsbetingelser definerer reglerne for anvendelse af den på NuviaLab.comtilgængelige Onlinebutik.
 2. En forudsætning for kundens placering af en Online Bestilling er forudgående læsning af nærværende Forretningsbetingelser og accept af de heri indeholdte bestemmelser i forbindelse med placering af Bestillingen.
 3. NuviaLab.com Onlinebutikken leverer transaktioner med detailsalg gennem internettet.
 4. Alle de på NuviaLab.com tilbudte genstande er helt nye, i original indpakning og fri for fysiske eller juridiske defekter.
 5. Som en del af de tekniske krav, der er nødvendige for at arbejde med de af sælgeren til gennemførelse af transaktionen anvendte datakommunikationssystemer, skal Kunden have en aktiv e-mailkonto (e-mail) og et udstyr, som er tilsluttet internettet.
 6. Kunder er forpligtet til ikke at levere indhold, som er forbudt ved lov, som tilskynder til vold, ærekrænkende udtalelser eller krænkelser af personlige rettigheder eller tredjeparts andre rettigheder.

3. Afgivelse af Bestillinger

 1. Alle de på NuviaLab.com internetside præsenterede priser er bruttopriser, angivet i pund sterling. Priserne inkluderer ikke forsendelsesomkostninger.
 2. Bestillinger accepteres via internetsiden/ telefon/ e-mail.
 3. Bestillinger kan anbringes på internetsiden 24 timer om dagen, 7 dage om ugen hele året.
 4. Bestillinger er effektive, når Kunden har udfyldt bestillingsformularen korrekt og angivet korrekte kontaktdetaljer vedrørende præcis adresse, hvortil Genstandene skal leveres så vel som et telefonnummer og e-mailadresse.
 5. Såfremt ovennævnte angivne data er ufuldstændige, vil Sælgeren tage kontakt til Kunden. Såfremt det ikke er muligt at tage kontakt til Kunden, forbeholder Sælgeren sig ret til at annullere bestillingen.
 6. Kunden har mulighed for at deres data huskes af systemet, således at adgangen til fremtidig placering af bestillinger lettes. Til dette formål skal Kunden angive et brugernavn og en adgangskode, som er nødvendigt for at logge på kontoen. Kundens brugernavn (login) er den e-mailadresse, som er angivet af Kunden. Adgangskoden er en række tegn, som angives af Kunden. Kundens adgangskode kendes ikke af Sælgeren, og Kunden er forpligtet til at holde den hemmelig og beskyttet mod uautoriseret adgang fra tredjepart.
 7. Så snart Kunden effektivt har afgivet en bestilling, vil vedkommende modtage et automatisk svar, som anerkender butikkens modtagelse af bestillingen.
 8. Behandling af bestillingen vil gå i gang: det øjeblik hvor betalingen er registreret i den i ordrebekræftelsen angivne bankkonto (i tilfælde af betaling med bankoverførsel) eller umiddelbart efter placering af ordren (i tilfælde af kreditkortbetalinger eller når der er valgt efterkrav).

4. Forsendelsesomkostninger og leveringstid

 1. Genstande fremsendes til den i bestillingsformularen, pr. telefon eller pr. e-mail angivne adresse. Butikken vil omgående informere Kunden om forkert udfyldt bestillingsformular, som kan gøre det umuligt at gennemføre levering eller forsinke denne.
 2. Genstande leveres af en specialiseret kurerservice eller med postvæsnet.
 3. Levering foretages i overensstemmelse med den tidsfrist, som er angivet individuelt for hver genstand på internetsiden. Når der vælges ”Overførsel” eller ”Betaling med kreditkort eller online bankoverførsel” som betalingsmulighed, vil den på internetsiden angivne leveringstid blive forlænget, således at midlerne registreres på butikkens bankkonto (typisk 1-3 hverdage).
 4. Kunden debiteres for levering (forsendelse) som defineret på tidspunktet for afgivelsen af ordren.

5. Betaling

 1. For hvert solgt produkt, udstedes et personligt salgsdokument (faktura).
 2. Betaling for de bestilte genstande kan foretages pr. efterkrav (når genstandene overrækkes til Kunden), via det elektroniske betalingssystem (CCNow, NCPayments) eller ved en bankoverførsel direkte til butikkens bankkonto.

6. Tilbagetræden fra Kontrakten

 1. Kunder som har indgået en kontrakt udenfor fast forretningssted, har ret til at træde tilbage fra kontrakten indenfor 14 dage, uden at give nogen grund, med levering af en relevant skriftlig erklæring. Denne dato ligger ikke til forhandling, og løber fra den dag, genstanden er blevet leveret til kunden. For at overholde fristen, skal erklæringen fremsendes til Sælgeren før udgangen af denne periode.
 2. Når tilbagetrækning fra en kontrakt indgået udenfor fast forretningssted finder sted, anses kontrakten for ikke at være indgået. De af parterne leverede genstande skal returneres i uændret form, med mindre en ændring har været påkrævet indenfor den normale forretningsgang.
 3. Returneringen skal foretages uden forsinkelse, ikke senere end indenfor 14 dage. Indkøbte genstande skal returneres til den af Sælgeren angivne adresse.

7. Klageprocedure

 1. Klager skal indgives til Sælgeren.
 2. Når der indgives en klage til Sælgeren, skal bevis for køb af det påklagede produkt og udfyldt klageformular afleveres til Sælgeren.
 3. Sælgeren vil behandle klagen indenfor 14 dage fra indlevering af denne.

8. Privatlivspolitik og beskyttelse af Persondata

 1. Administrator af databaser, som indeholder persondata leveret af kunderne hos online butikker i forbindelse med købet er Sælgeren.
 2. Persondata anvendes med henblik på gennemførelse af salgskontrakter, og kan som sådan overdrages til tredjeparter, som er ansvarlige for levering af de indkøbte genstande til kunden og, i tilfælde af kreditkøb, til institutioner som sørger for finansiering. Kunderne har ret til at se deres persondata og til at foretage ændringer af disse. Persondata afgives frivilligt af kunderne.
 3. Information om metoder og tekniske forhold for registrering og rettelse af fejl i indtastede data:
  1. Når der afgives en bestilling kan Kunderne selv ændre de indtastede data indtil det øjeblik, der klikkes på ”Afgiv Bestilling”-tasten.
  2. Dataverifikation eller korrektion af ordren kan også ske ved at sende en besked til sælgeren. Klik på for at kontakte sælgeren her.
  3. Kunder har mulighed for at ændre de på tidspunktet for registrering af Kontoen i Onlinebutikken indtastede data på et hvilket som helst tidspunkt med anvendelse af de givne muligheder.
 4. Information om principper og metoder for Sælgers registrering, beskyttelse af overdragelse af indholdet af kontrakten til tredjepart:
  1. Registrering, beskyttelse af overdragelse af indholdet af kontrakten, ved at sende en relevant e-mail, efter af Salgsaftalen er indgået.
  2. Registrering, beskyttelse og levering af indholdet af kontrakten, ved fremsendelse af indholdet af den indgåede kontrakt til Kundens e-mailadresse, som angivet af Kunden, eller ved at levere en bestillingsspecifikation og bevis for køb til Kunden.
  3. Indholdet af den indgåede aftale gemmes og beskyttes ydermere i Sælgerens computersystem og leveres på enhver Kundes anmodning.

9. Ændringer af Forretningsbetingelser

 1. Kunder, som har en konto i Onlinebutikken, vil blive informeret om ændringer i Forretningsbetingelserne via e-mail.
 2. Såfremt Forretningsbetingelserne er ændret siden Kundens sidste loggen på Onlinebutikken, vil kunden blive bedt om at acceptere bestemmelserne i disse ændringer. Såfremt Kunderne ikke accepterer Forretningsbetingelserne, i særdeleshed efter at ændringerne er præsenteret, vil det ikke være muligt for kunden af foretage indkøb i Onlinebutikken.
 3. Kunder, som ikke accepterer de i Forretningsbetingelserne indførte ændringer, har til enhver tid ret til at få deres konto slettet.
 4. Ordrer indgivet af Kunder inden ændringerne i Forretningsbetingelserne er trådt i kraft, vil blive gennemført i overensstemmelse med hidtidige bestemmelser i Forretningsbetingelserne.