Reglement

Dit document beschrijft de voorwaarden voor aankopen in de online winkel die door de verkoper wordt beheerd op het volgende adres: NuviaLab.com.

NuviaLab Limited-bedrijf gevestigd in de Republiek Cyprus op Kimonos 40, 3095 Limassol, verder aangeduid als "Verkoper".

De verkoper kan gecontacteerd worden via het contactformulier. Om contact op te nemen met de verkoper klik hier.

1. Definities

 1. Algemene voorwaarden - de voorwaarden die in dit document worden uiteengezet.
 2. Klant - een natuurlijke persoon, rechtspersoon of een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid maar wel handelingsbekwaam, die een Bestelling plaatst in de Online Winkel in overeenstemming met de hierin gespecificeerde voorwaarden.
 3. Consument - Klant die een natuurlijk persoon is die de Online Winkel gebruikt om activiteiten uit te voeren die geen verband houden met hun handels- of zakelijke activiteiten.
 4. Verkoper - de aanbieder van verkoopdiensten via de Online Winkel onder de hierin gespecificeerde voorwaarden.
 5. Onderwerp van de transactie - Artikelen vermeld en beschreven op de website van Online Winkel.
 6. Artikel - een roerend artikel dat wordt aangeboden in de Online Winkel en dat het onderwerp is van een Verkoopcontract.
 7. Verkoopcontract - het verkoopcontract voor Artikelen, gesloten tussen de Verkoper en de Klant, via de Online Winkel.
 8. Online Winkel (Winkel) - online service beschikbaar op NuviaLab.com waar de Klant een Bestelling kan plaatsen.
 9. Bestelling - de intentieverklaring van de Klant die duidelijk het type en de hoeveelheid Artikelen specificeert en rechtstreeks leidt tot de sluiting van het Verkoopcontract.
 10. Datacommunicatiesysteem - een groep onderling verbonden IT-apparatuur en software die zorgt voor de verwerking en opslag, en voor het verzenden en ontvangen van gegevens via telecommunicatienetwerken door middel van een eindapparaat dat geschikt is voor een bepaald type netwerk.

2. Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden bepalen de regels voor het gebruik van de Online Winkel die beschikbaar is op NuviaLab.com.
 2. Een voorwaarde voor het plaatsen van een Bestelling in de Online Winkel door de Klant is het voorafgaand lezen van deze Algemene Voorwaarden en de aanvaarding van de bepalingen ervan tijdens het plaatsen van een Bestelling.
 3. De online winkel van NuviaLab.com biedt detailhandelstransacties via Internet.
 4. Alle artikelen die in de NuviaLab.com winkel worden aangeboden, zijn gloednieuw, origineel verpakt, vrij van fysieke en juridische gebreken.
 5. Als onderdeel van de technische vereisten die nodig zijn om te werken met het datacommunicatiesysteem dat door de Verkoper wordt gebruikt voor transactieverwerking, moet de Klant een actief e-mailadres (e-mail) hebben en het apparaat dat is verbonden met Internet.
 6. De Klant is verplicht om geen door de wet verboden inhoud te leveren, zoals het promoten van geweld, lasterlijk of in strijd met persoonlijke rechten of andere rechten van derden.

3. Bestellingen plaatsen

 1. Alle prijzen op de website NuviaLab.com zijn brutoprijzen uitgedrukt in Britse ponden. De prijzen zijn exclusief verzendkosten.
 2. Bestellingen worden geaccepteerd via de website / telefoon / e-mail.
 3. Bestellingen kunnen het hele jaar door 24 uur per dag, 7 dagen per week op de website worden geplaatst.
 4. De Bestelling is van kracht wanneer de Klant het bestelformulier correct heeft ingevuld en de juiste contactgegevens heeft opgegeven, inclusief het exacte adres waarop de Artikelen moeten worden afgeleverd, evenals een telefoonnummer en e-mailadres.
 5. Indien de bovengenoemde gegevens onvolledig zijn, neemt de Verkoper contact op met de Klant. Als het niet mogelijk is om contact op te nemen met de Klant, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de Bestelling te annuleren.
 6. De Klant heeft de mogelijkheid dat zijn gegevens door het systeem worden onthouden om het plaatsen van Bestellingen in de toekomst te vergemakkelijken. Voor dit doel moet de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven die nodig zijn om toegang te krijgen tot zijn account. Klantlogin is het e-mailadres dat door de Klant is opgegeven. Wachtwoord is een tekenreeks die door de Klant wordt verstrekt. Het wachtwoord van de klant is niet bekend bij de Verkoper en de Klant is verplicht het wachtwoord geheim te houden en te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden.
 7. Zodra de Klant daadwerkelijk een Bestelling heeft geplaatst, ontvangt hij een automatisch antwoord ter bevestiging van de ontvangst van de Bestelling door de Winkel.
 8. De verwerking van de Bestelling start: op het moment dat de betaling is bijgeschreven op de bankrekening vermeld in de orderbevestiging (in geval van betaling via overschrijving) of direct na het plaatsen van de bestelling (in geval van creditcardbetaling of wanneer optie "afhalen bij aflevering" is geselecteerd).

4. Verzendkosten en levertijd

 1. De Artikelen worden verzonden naar het adres dat is opgegeven in het bestelformulier, telefonisch of per e-mail. De winkel zal de Klant onmiddellijk op de hoogte stellen van een onjuist ingevuld bestelformulier dat een levering onmogelijk zou maken of zou kunnen vertragen.
 2. De Artikelen worden bezorgd door een gespecialiseerde koeriersdienst of per post.
 3. De Levering vindt plaats in overeenstemming met de termijn die voor elk item afzonderlijk op de website wordt vermeld. Wanneer u 'Geldoverboeking' of 'Betaling met creditcard of online bankbetaling' kiest als betalingsoptie, wordt de levertijd die op de website wordt vermeld, verlengd met de tijd tot het geld op de bankrekening van de Winkel kan worden geregistreerd (meestal 1-3 werkdagen).
 4. De klant wordt in rekening gebracht voor de levering (verzending) zoals bepaald op het moment van het plaatsen van een bestelling.

5. Betaling

 1. Voor elk verkocht product wordt een persoonlijk aankoopbewijs (factuur) afgegeven.
 2. De betaling voor de bestelde Artikelen kan bij aflevering plaatsvinden (wanneer artikelen aan de Klant worden overhandigd), via het elektronische betalingssysteem (CCNow, NCPayments) of door overschrijving rechtstreeks op de bankrekening van de Winkel.

6. Opzegging van het contract

 1. Een consument die de overeenkomst op afstand heeft gesloten, heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen door middel van een passende schriftelijke verklaring. Deze datum is een niet-onderhandelbare deadline en loopt vanaf de dag dat de Artikelen bij de Klant zijn afgeleverd. Om aan deze termijn te voldoen, moet vóór het einde van deze tijd een verklaring naar de Verkoper worden gestuurd.
 2. Wanneer een herroeping van een overeenkomst op afstand plaatsvindt, wordt de overeenkomst als nietig beschouwd. Wat de partijen hebben geleverd, dient ongewijzigd te worden geretourneerd, tenzij een wijziging nodig was in de normale gang van zaken.
 3. De retourzending dient onverwijld te geschieden, niet later dan binnen 14 dagen. Gekochte artikelen moeten worden geretourneerd naar het door de Verkoper opgegeven adres.

7. Klachtenregeling

 1. Klachten dienen bij de Verkoper te worden ingediend.
 2. Bij het indienen van een klacht bij de Verkoper dient het betreffende product, een aankoopbewijs en een ingevuld klachtenformulier bij de Verkoper te worden aangeleverd.
 3. De Verkoper zal de klacht binnen 14 dagen na indiening van de klacht in behandeling nemen.

8. Privacybeleid en de bescherming van persoonlijke gegevens

 1. De beheerder van databases met persoonsgegevens die door klanten van de online winkel zijn verstrekt in verband met de aankoop, is de Verkoper.
 2. Persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van het verkoopcontract en kunnen als zodanig worden overgedragen aan derden die verantwoordelijk zijn voor de levering van gekochte Artikelen aan de Klant en, in geval van kopen op afbetaling, aan instellingen die de financiering verstrekken. Klanten hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens en om deze te wijzigen. Persoonlijke gegevens worden op vrijwillige basis door klanten verstrekt.
 3. De informatie over de methoden en technische maatregelen voor het detecteren en corrigeren van fouten in de ingevoerde gegevens:
  1. Bij het plaatsen van een Bestelling, totdat op de knop "Bestelling plaatsen" wordt geklikt, kunnen klanten de ingevoerde gegevens zelf corrigeren,
  2. Gegevenscontrole of correctie van de bestelling kan ook worden gedaan door een bericht aan de verkoper te sturen. Om contact op te nemen met de verkoper, klikt hier.
  3. De Klant heeft de mogelijkheid om de gegevens die zijn ingevoerd op het moment van registratie van het account in de Online Winkel op elk moment te wijzigen met behulp van de geboden opties.
 4. De informatie over de principes en methoden voor het registreren, beschermen en verstrekken van de inhoud van het contract door de Verkoper aan de andere partij:
  1. Het registreren, beschermen en verstrekken van de inhoud van het contract door een relevante e-mail te sturen nadat het Verkoopcontract is gesloten.
  2. Het registreren, beschermen en verstrekken van de inhoud van het contract door de inhoud van het gesloten contract naar het door de Klant opgegeven e-mailadres van de Klant te sturen of door de Bestelspecificatie en het aankoopbewijs aan de Klant te verstrekken.
  3. De inhoud van het gesloten contract wordt bovendien geregistreerd en beschermd in het computersysteem van de Verkoper en op elk verzoek van de Klant verstrekt.

9. Wijzigingen in de voorwaarden

 1. Klanten met een account in de Online Winkel worden via e-mail op de hoogte gebracht van wijzigingen in de Algemene Voorwaarden.
 2. Als de algemene voorwaarden zijn gewijzigd sinds de Klant zich voor het laatst heeft aangemeld bij de Online Winkel, wordt de Klant gevraagd de bepalingen van deze wijzigingen te accepteren. Als de Klant de Algemene Voorwaarden niet accepteert, met name nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, kan de Klant geen aankopen in de Online Winkel doen.
 3. De Klant die de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet accepteert, heeft het recht om zijn account te allen tijde te laten verwijderen.
 4. Bestellingen die door Klanten worden geplaatst voordat de wijzigingen in de Voorwaarden van kracht zijn geworden, worden uitgevoerd volgens de bestaande bepalingen in de Voorwaarden.