Ansvarsfraskrivelse

Ikke ment for medisinsk diagnostisering eller behandling

Vi gjør alt for å sikre at informasjonen på dette nettstedet er nøyaktig og oppdatert. NuviaLab.com tar imidlertid ikke noe juridisk ansvar for feil, mangler eller villedende uttalelser. Produktene som selges på dette nettstedet er ikke ment for å diagnostisere, behandle, kurere eller forhindre sykdom. NuviaLab.com er ikke ansvarlig for informasjon om anbefalinger angående kosttilskudd eller kostholdsprodukter. All informasjon som gis er ikke en erstatning for konsultasjon med helsepersonell og bør ikke tolkes som medisinsk råd. Rådfør deg alltid med helsepersonell før du starter et kostholds- eller kosttilskuddsprogram. 

Før du kjøper

Produktene og påstandene på dette nettstedet er ikke evaluert eller sertifisert av Food and Drug Administration. Før du kjøper, må du ta i betraktning at produktene som selges på dette nettstedet følger GMP (Good Manufacturing Practice).

Tredjeparts lenker

Vi er ikke ansvarlige for tredjeparts nettsteder eller materiale, og vi gjennomgår ikke eller støtter dem. Produkter, tjenester og annen informasjon gitt på dette nettstedet, inkludert lenker til tredjeparts nettsteder, er kun gitt for informasjonsformål, og er ikke ment å gi diagnose, behandling eller medisinsk rådgivning.

Ikke helsetjenester råd 

Informasjon gitt på dette nettstedet og koblede nettsteder kan bare gis som et sammendrag. Denne informasjonen, inkludert produktetiketter eller emballasjeinformasjon, er ikke omfattende og dekker ikke alle sykdommer, plager, fysiske forhold eller behandlingen av dem. Det bør ikke betraktes som en erstatning for råd fra helsepersonell. Rådfør deg alltid med helsepersonell for helse- eller medisinske spørsmål. Du må aldri se bort fra eller utsette medisinsk rådgivning basert på informasjon du kanskje har lest på dette nettstedet.

 Rådfør deg alltid med helsepersonell

Før du bruker et produkt som selges på dette nettstedet, bør du alltid konsultere en helsepersonell og lese informasjonen fra produsenten av produktet på produktetiketten eller emballasjen. Rådfør deg alltid med legen din om eventuelle bivirkninger med medisiner eller kosttilskudd du tar for øyeblikket. Kontroller produktetiketten eller emballasjen før du bruker et produkt. Hvis noe er uklart eller det er noen avvik, anbefales det å kontakte produsenten direkte for avklaring.

Eksterne kommentarer og anmeldelser

Kommentarer eller produktvurderinger laget i hvilket som helst format på dette nettstedet av ansatte eller nettstedsbrukere er kun deres egne personlige synspunkter og er ikke representative for posisjonen eller oppfatningen til NuviaLab.com. Disse kommentarene er ikke ment som en erstatning for passende medisinsk behandling eller råd fra helsepersonell.

Disse utsagnene gjelder for NuviaLab.com og alle dets verts- eller samarbeidspartnere, nettsider som er vert eller er med.