Personvernregler

For å respektere personvern til brukerne av nettstedet vårt, har vi brukt personvernreglene.

Retningslinjer for personvern

1. Denne personvernerklæringen angir reglene for behandling og beskyttelse av personopplysninger innhentet fra brukere når de bruker nettstedet NuviaLab.com, som opererer på internettadressen www.nuvialab.com, (heretter kalt 'nettstedet'), gjort tilgjengelig av NUVIALAB LIMITED med sitt registrerte sete på Kypros, på adressen: NuviaLab Limited, Kimonos 40, 3095 Limassol, Kypros, inngikk i registret over selskaper, oppbevart av minister for handel, industri og turisme, under nummer HE 371671.

2. I betydningen av retningslinjene for personvern, betyr 'bruker' en fysisk person som bruker nettstedet.

3. Å bruke nettstedet tilsvarer å uttrykke samtykke fra brukeren til vilkårene og betingelsene som er beskrevet i denne personvernpolicyen.

Personlig informasjon

1. I samsvar med bestemmelsene i europaparlaments- og rådsforordningen (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger ('forordningen'), NUVIALAB LIMITED med sine registrert sete på Kypros, på adressen: NuviaLab Limited, Kimonos 40, 3095 Limassol, Kypros, inngikk i registret over selskaper, ført av ministeren for handel, industri og turisme, under nummer HE 371671 (i personvernbeskyttelsespolitikken referert til som 'NuviaLab'), informerer herved om at det er administratoren av personlige data som leveres av brukeren i forbindelse med eller mens du bruker nettstedet. Personopplysninger behandles i samsvar med forskriften, og i tilfeller som kreves av innholdet, med samtykke fra brukeren.

2. NuviaLab samler bare inn dataene som er nødvendige for å inngå en salgs- og kjøpekontrakt, svare på spørsmålene til NuviaLab, gjennomføre markedsføringen av egne tjenester og gi informasjon om tilbudet.

3. Når du bestiller, samler NuviaLab data levert av brukeren i skjemaene som er gitt. Dataene inkluderer:

4. I tilfeller som kreves av bestemmelsene i forskriften, samtykker brukerne til at behandlingen av hans eller hennes personlige data skjer i elektronisk form, ved å merke av i riktig boks når de bestiller eller utfører annen aktivitet på nettstedet. Brukeren kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke til behandling av personopplysninger.

5. Å levere data, merket på nettstedet etter behov, er frivillig, men nødvendig for å inngå en kontrakt og levere varer til brukeren. Hvis brukeren ikke oppgir de nødvendige personopplysningene, vil det ikke være mulig å registrere brukeren på nettstedet eller å inngå en kontrakt og levere varer til brukeren.

6. Begrunnelsen for behandling av personopplysninger NuviaLab, gitt av brukeren, er behovet for å utføre kontrakten, og også, på brukerens forespørsel, ta de nødvendige tiltakene før den inngås (artikkel 6, nr. 1, bokstav 'b) i forordningen). I tilfelle markedsføring av egne tjenester og sending av informasjon fra Nuvialab om tilbudet til e-postadressen som er oppgitt av brukeren, er begrunnelsen for behandling av personopplysningene til brukeren implementeringen av NuviaLabs juridisk berettigede interesse ( Artikkel 6 nr. 1 bokstav 'f' i forordningen). Behandling av data for å gi informasjon fra NuviaLab om sine produkter skaper en mulighet for å gi brukeren informasjon om det nåværende tilbudet. I tilfelle nyhetsbrevstjenesten utføres for brukeren, er begrunnelsen for databehandling brukerens samtykke (artikkel 6, paragraf 1, bokstav ‘b’ i forordningen), som kan trekkes tilbake av brukeren når som helst.

7. Personopplysningene til brukerne vil bli oppbevart i en form som gjør det mulig å identifisere brukeren i en periode som ikke lenger er nødvendig for å oppnå formålet med hvilket personopplysninger er samlet inn og behandlet i samsvar med loven. Personopplysninger vil derfor bli lagret i den perioden det er nødvendig for å gjennomføre kjøps- og salgskontrakten. Etter denne tiden vil dataene bli behandlet i den perioden som er nødvendig for å løse eventuelle tvister, f.eks. relatert til krav (denne perioden vil omfatte foreldelsesfristen for krav i henhold til kontrakten, i samsvar med gjeldende bestemmelser i loven).

Brukernes rettigheter og forpliktelser

1. Brukeren har rett til å få tilgang til innholdet i personopplysningene og retten til å be om å supplere, oppdatere, overføre, begrense behandlingen, rette på hans eller hennes personlige data, midlertidig eller permanent suspensjon av behandlingen eller fjerningen hvis de er ufullstendig, utdatert, usant eller har blitt samlet inn i strid med lovens bestemmelser, eller er ikke lenger nødvendig for å oppnå formålet de er samlet inn for.

2. I tilfelle behandling av brukerdataene med det formål å markedsføre tjenesten og NuviaLabs egne produkter, kan brukeren når som helst sende en skriftlig og motivert anmodning om å stanse behandlingen av hans eller hennes data på grunn av hans eller hennes spesiell situasjon eller å motsette seg behandlingen av hans eller hennes data for dette formålet.

3. NuviaLab gir brukeren muligheten til å slette sine personlige data fra databasen på forespørsel fra brukeren eller på grunnlag av bestemmelsene i forordningen.

4. NuviaLab kan nekte å slette personopplysninger hvis brukeren har brutt reglene på nettstedet eller gjeldende lov, og oppbevaring av personopplysninger er nødvendig for å avklare omstendighetene ved overtredelsen og fastslå brukerens ansvar.

5. Hvis brukeren plasserer personlige data om andre personer på nettstedet (inkludert for- og etternavn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse), kan han eller hun bare gjøre det hvis de ikke bryter gjeldende lov og slike personers personlige rettigheter.

Databeskyttelse

1. For å beskytte brukerens personlige data mot å gjøre dem tilgjengelige for uautoriserte personer, samles inn av en uautorisert person, behandling i strid med gjeldende lover og mot deres endring, tap, skade eller ødeleggelse, brukes tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre beskyttelse av personopplysningene som behandles; tiltakene som brukes er passende for truslene og kategoriene av data som dekkes av beskyttelse.

2. Spesielt bruker administratoren tekniske midler for å forhindre uautoriserte personer i å skaffe eller endre data. I tillegg blir dataene som leveres av brukeren når du fyller ut og sender inn internettskjemaer, kryptert med bruk av SSL-sertifikater.

Endringer i personvernpolicyen

1. NuviaLab forbeholder seg retten til å gjøre endringer i personvernpolicyen og på samme tid sørger for at brukerens rettigheter som følge av dette dokumentet ikke skal begrenses uten hans eller hennes samtykke. Eventuelle endringer i personvernpolicyen vil bli publisert på nettstedet: www.nuvialab.com