Politica de confidențialitate

Pentru a respecta confidențialitatea utilizatorilor site-urilor noastre, am aplicat Politica de confidențialitate.

Politica confidențialitate

1. Prezenta Politică de confidențialitate stabilește regulile de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal obținute de la Utilizatori atunci când utilizează site-ul NuviaLab.com, care funcționează la adresa de internet www.nuvialab.com, (denumit în continuare "Site-ul"), pus la dispoziție de Companie NuviaLab Limited înființată în Asia în conformitate cu legile din Hong Kong și cu sediul în Hong Kong la 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong.

2. În sensul Politicii de confidențialitate, "Utilizator" înseamnă o persoană fizică care utilizează site-ul web.

3. Utilizarea site-ului web echivalează cu exprimarea consimțământului de către utilizator cu privire la termenii și condițiile descrise în prezenta politică de protecție a confidențialității.

Date cu caracter personal

1. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit în continuare "Regulamentul"), NUVIALAB LIMITED cu sediul social în Cipru, la adresa: NUVIALAB LIMITED în Asia cu sediul în Hong Kong, la adresa: 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong păstrată și înregistrată la Registrul Societăților, sub numărul 2785312 (în Politica de protecție a confidențialității menționată ca "NuviaLab"), informează prin prezenta că este administratorul datelor cu caracter personal furnizate de către Utilizator în legătură cu sau în timpul utilizării Site-ului. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul și, în cazurile impuse de conținutul acestuia, cu consimțământul Utilizatorului.

2. NuviaLab colectează doar datele necesare pentru a încheia un contract de vânzare-cumpărare, pentru a răspunde la întrebările adresate NuviaLab, pentru a realiza marketingul propriilor servicii și pentru a furniza informații despre oferta sa.

3. La plasarea unei comenzi, NuviaLab colectează datele furnizate de către Utilizator în formularele prevăzute. Aceste date includ:

4. În cazurile prevăzute de dispozițiile Regulamentului, consimțământul Utilizatorului pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal are loc în formă electronică, prin bifarea căsuței corespunzătoare atunci când plasează o comandă sau efectuează o altă activitate pe Site. Utilizatorul își poate retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

5. Furnizarea datelor, marcate pe site-ul web ca fiind obligatorii, este voluntară, dar necesară pentru a încheia un contract și a livra bunuri utilizatorului. În cazul în care utilizatorul nu furnizează datele cu caracter personal solicitate, nu va fi posibilă înregistrarea utilizatorului pe site-ul web sau încheierea unui contract și livrarea de bunuri către utilizator.

6. Motivul prelucrării datelor cu caracter personal NuviaLab, furnizate de către utilizator, este necesitatea de a executa contractul și, de asemenea, la cererea utilizatorului, de a lua măsurile necesare înainte de încheierea acestuia (articolul 6 alineatul (1) litera "b" din regulament). În cazul comercializării propriilor servicii și al trimiterii de informații de către Nuvialab despre oferta sa la adresa de e-mail furnizată de utilizator, temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului este punerea în aplicare a interesului justificat din punct de vedere juridic al NuviaLab (articolul 6 alineatul (1) litera "f" din regulament). Prelucrarea datelor în vederea furnizării de informații de către NuviaLab cu privire la produsele sale creează posibilitatea de a oferi Utilizatorului informații despre oferta curentă. În cazul în care serviciul de buletin informativ este efectuat pentru utilizator, temeiul pentru prelucrarea datelor este consimțământul utilizatorului (articolul 6 alineatul (1) litera "b" din regulament), care poate fi retras de către utilizator în orice moment.

7. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea Utilizatorului pentru o perioadă nu mai lungă decât cea necesară pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate și prelucrate datele cu caracter personal, în conformitate cu legea. Prin urmare, datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru perioada necesară pentru a pune în aplicare contractul de vânzare-cumpărare. După această perioadă, datele vor fi prelucrate pentru perioada necesară pentru a rezolva eventualele litigii potențiale, de exemplu, legate de reclamații (această perioadă va include perioada de prescripție pentru revendicările în temeiul contractului, în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale legii).

Drepturile și obligațiile utilizatorilor

1. Utilizatorul are dreptul de a accesa conținutul datelor cu caracter personal și dreptul de a solicita completarea, actualizarea, transferul, limitarea prelucrării, rectificarea datelor sale cu caracter personal, suspendarea temporară sau definitivă a prelucrării acestora sau ștergerea lor, în cazul în care acestea sunt incomplete, neactualizate, neadevărate sau au fost colectate cu încălcarea dispozițiilor legale, ori nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate.

2. În cazul prelucrării datelor Utilizatorului în scopul comercializării serviciului și a produselor proprii ale NuviaLab, Utilizatorul poate oricând să depună o cerere scrisă și motivată de încetare a prelucrării datelor sale datorită situației sale speciale sau să se opună prelucrării datelor sale în acest scop.

3. NuviaLab oferă Utilizatorului posibilitatea de a șterge datele sale personale din baza de date la cererea Utilizatorului sau în baza prevederilor Regulamentului.

4. NuviaLab poate refuza să șteargă datele cu caracter personal în cazul în care utilizatorul a încălcat regulile site-ului web sau legea aplicabilă, iar păstrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a clarifica circumstanțele încălcării și pentru a determina răspunderea utilizatorului.

5. În cazul în care utilizatorul plasează pe site-ul web date cu caracter personal ale altor persoane (inclusiv numele și prenumele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail ale acestora), acesta poate face acest lucru numai dacă nu încalcă legislația aplicabilă și drepturile personale ale acestor persoane.

Protecția datelor

1. Pentru a proteja datele cu caracter personal ale Utilizatorului împotriva punerii lor la dispoziția persoanelor neautorizate, a colectării de către o persoană neautorizată, a prelucrării cu încălcarea legilor aplicabile și împotriva modificării, pierderii, deteriorării sau distrugerii acestora, se aplică măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal care sunt prelucrate; măsurile utilizate sunt adecvate amenințărilor și categoriilor de date care fac obiectul protecției.

2. În special, administratorul utilizează mijloace tehnice pentru a împiedica persoanele neautorizate să achiziționeze sau să modifice datele. În plus, datele furnizate de Utilizator la completarea și trimiterea formularelor de internet sunt criptate cu ajutorul certificatelor SSL.

Modificări ale politicii de confidențialitate

1. NuviaLab își rezervă dreptul de a aduce modificări la Politica de confidențialitate și, în același timp, se asigură că drepturile utilizatorului care rezultă din acest document nu vor fi restricționate fără consimțământul acestuia. Orice modificare a Politicii de protecție a confidențialității va fi publicată pe site-ul web: www.nuvialab.com