Varning

Ej avsedd för medicinsk diagnos eller behandling

Vi gör allt för att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt och uppdaterad. NuviaLab.com tar dock inget juridiskt ansvar för fel, utelämnanden eller vilseledande uttalanden. Produkterna som säljs på denna webbplats är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdomar. NuviaLab.com är inte ansvarig för information om rekommendationer angående kosttillskott eller kostprodukter. All information som tillhandahålls ersätter inte samråd med vårdpersonal och bör inte tolkas som medicinsk rådgivning. Rådfråga alltid en sjukvårdspersonal innan du startar något kost- eller tilläggsprogram.

Innan du köper

Produkterna och påståendena på denna webbplats har inte utvärderats eller certifierats av Food and Drug Administration. Innan du köper ska du ta hänsyn till att produkterna som säljs på den här webbplatsen följer GMP (Good Manufacturing Practice).

Tredjepartslänkar

Vi ansvarar inte för webbplatser eller material från tredje part och vi granskar inte heller eller stöder dem. Produkter, tjänster och annan information som tillhandahålls på denna webbplats, inklusive länkar till tredje parts webbplatser, tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsedda att ge diagnos, behandling eller medicinsk rådgivning.

Inte sjukvårdsråd

Information som tillhandahålls på denna webbplats och länkade webbplatser får endast tillhandahållas som en sammanfattning. Denna information, inklusive produktetiketter eller förpackningsinformation, är inte heltäckande och täcker inte alla sjukdomar, sjukdomar, fysiska tillstånd eller deras behandling. Det bör inte betraktas som en ersättning för råd från en vårdpersonal. Rådfråga alltid en vårdpersonal för hälso- eller medicinska frågor. Bortse aldrig från eller fördröja medicinsk rådgivning baserat på information som du kanske har läst på den här webbplatsen.

Rådgör alltid med sjukvårdspersonal

Innan du använder en produkt som säljs på denna webbplats bör du alltid rådgöra med en sjukvårdspersonal och läsa informationen från tillverkaren på produktetiketten eller förpackningen. Rådgör alltid med din läkare om eventuella biverkningar med mediciner eller kosttillskott du tar för närvarande. Kontrollera produktetiketten eller förpackningen innan du använder någon produkt. Om något är oklart eller det finns några avvikelser rekommenderas att du kontaktar tillverkaren direkt för förtydliganden.

Externa kommentarer och recensioner

Kommentarer eller produktbetyg som görs i något format på den här webbplatsen av anställda eller webbplatsanvändare är endast deras egna personliga åsikter och är inte representativa för NuviaLab.com. Dessa kommentarer är inte avsedda att ersätta lämplig medicinsk vård eller råd från vårdpersonal. Dessa uttalanden gäller NuviaLab.com och alla dess webbplatser som är värd eller samvärd.