Köpvillkor

Detta dokument definierar villkoren för köp i onlinebutiken som drivs av säljaren på följande adress: NuviaLab.com.

NuviaLab Limited är ett företag som har bildats i Asien i enlighet med Hongkongs lagstiftning och som har sitt säte i Hongkong på adressen 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong nedan kallad "Säljaren".

Säljaren kan kontaktas med hjälp av kontaktformuläret. Vänligen kontakta säljaren genom att klicka här.

1. Definitioner

 1. Villkor - villkoren i detta dokument.
 2. Kund - en fysisk person, juridisk person eller en organisationsenhet utan juridisk person utan juridisk kapacitet, som lägger beställning i onlinebutik i enlighet med villkor som anges här.
 3. Konsument - Kund som är en fysisk person som använder Onlinebutik för att utföra aktiviteter som inte är relaterade till deras handels- eller affärsverksamhet.
 4. Säljare - leverantör av försäljningstjänster via onlinebutik på de villkor som anges här.
 5. Transaktionsämne - Artiklar som listas och beskrivs på webbplatsen för Online Store.
 6. Artikel - en flyttbar vara som presenteras i onlinebutiken som är föremål för försäljningsavtal.
 7. Försäljningsavtal - köpeavtalet för varor som ingås mellan säljaren och kunden via onlinebutik.
 8. Onlinebutik (butik) - onlinetjänst tillgänglig på NuviaLab.com via vilken kunden kan beställa.
 9. Beställning - Kundens avsiktsförklaring som tydligt anger typen och kvantiteten av artiklar och som leder direkt till att köpeavtalet ingås.
 10. Datakommunikationssystem - en grupp av sammanhängande IT -utrustning och mjukvara som tillhandahåller behandling och lagring, samt sänder och tar emot data via telekommunikationsnät med hjälp av en terminalenhet som är lämplig för en viss typ av nätverk.

2. Allmänna Bestämmelser

 1. Dessa villkor definierar reglerna för användning av onlinebutiken som finns på NuviaLab.com.
 2. En förutsättning för att kunden ska kunna lägga sin beställning i onlinebutiken är att läsa igenom dessa villkor och acceptera dess bestämmelser under beställningen.
 3. NuviaLab.com Onlinebutik tillhandahåller detaljhandelstransaktioner över Internet.
 4. Alla varor som erbjuds i NuviaLab.com butiken är helt nya, ursprungligen förpackade, fria från fysiska och juridiska defekter.
 5. Som en del av de tekniska krav som krävs för att arbeta med datakommunikationssystemet som används av säljaren för transaktionsbehandling måste kunden ha ett aktivt e-postkonto (e-post) och enheten ansluten till Internet.
 6. Kunden är skyldig att inte leverera innehåll som är förbjudet enligt lag, såsom främjande av våld, ärekränkande eller kränkning av personliga rättigheter eller andra rättigheter för tredje part.

3. Lägga Beställningar

 1. Alla priser som presenteras på NuviaLab.com är bruttopriser i Svenska Kronor. Priserna inkluderar inte fraktkostnader.
 2. Beställningar accepteras via webbplatsen/telefon/e-post.
 3. Beställningar kan göras på webbplatsen 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan året runt.
 4. Beställningen gäller när kunden har fyllt i ordningsformuläret korrekt och gett korrekta kontaktuppgifter inklusive den exakta adressen till vilken artiklarna ska levereras samt ett telefonnummer och e-postadress.
 5. Om ovanstående uppgifter är ofullständiga kommer säljaren att kontakta kunden. Om det inte är möjligt att kontakta kunden förbehåller sig säljaren rätten att annullera beställningen.
 6. Kunden har möjlighet för sina data att komma ihåg av systemet för att underlätta beställningar i framtiden. För detta ändamål bör kunden tillhandahålla ett användarnamn och lösenord som behövs för att komma åt sitt konto. Kundinloggning är den e-postadress som kunden tillhandahåller. Lösenord är en sträng som tillhandahålls av kunden. Kundens lösenord är inte känt för säljaren och kunden är skyldig att hålla det hemligt och skydda mot obehörig åtkomst från tredje part.
 7. När kunden har lagt en beställning kommer de att få ett automatiskt svar som bekräftar mottagandet av beställningen av butiken.
 8. Orderhanteringen startar det ögonblick som betalningen har registrerats på det bankkonto som anges i orderbekräftelsen (vid betalning via banköverföring) eller omedelbart efter att beställningen har gjorts (vid kreditkortbetalning eller när alternativet "´Postförskott" har valts).

4. Fraktkostnad och Tid

 1. Varorna skickas till adressen som anges i beställningsformuläret, ges per telefon eller via e -post. Butiken kommer omedelbart att informera kunden om felaktigt ifylld beställningsformulär som skulle göra det omöjligt att göra en leverans eller kan försena den.
 2. Artiklarna levereras med specialbud eller post.
 3. Leverans tillhandahålls i enlighet med den tidsfrist som anges individuellt för varje artikel på webbplatsen. När du väljer "Banköverföring" eller "Kortbetalning eller Onlinebank" som betalningsalternativ, kommer leveranstiden som anges på webbplatsen att förlängas så att pengarna kan registreras på butikens bankkonto (vanligtvis 1-3 arbetsdagar).
 4. Kunden debiteras för leverans (frakt) definierad vid beställningstillfället.

5. Betalning

 1. För varje såld produkt utfärdas personligt köpbevis (faktura).
 2. Betalning för de beställda artiklarna kan hämtas vid leverans (när varor överlämnas till kunden), via det elektroniska betalningssystemet (CCNow, NCPayments) eller via banköverföring direkt till butikens bankkonto.

6. Utträde ur Köpavtal

 1. Konsument som på distans har ingått avtalet har rätt att ångra avtalet inom 14 dagar utan att ange några skäl genom att lämna ett lämpligt skriftligt uttalande. Detta datum är en icke-förhandlingsbar deadline och löper från den dag varorna har levererats till en kund. För att uppfylla denna tidsfrist bör en deklaration skickas till säljaren före utgången av denna tid.
 2. När ett återkallande från ett fjärranslutet kontrakt äger rum anses avtalet ogiltigt. Vad parterna har tillhandahållit bör returneras oförändrat om inte en förändring var nödvändig i den normala verksamheten.
 3. Returen ska göras utan dröjsmål, senast inom 14 dagar. Köpta varor måste returneras till den adress som säljaren anger.

7. Reklamationer och Klagomål

 1. Reklamationer ska lämnas till säljaren.
 2. När du skickar ett klagomål till Säljaren, produkten i fråga, ett köpbevis och ifyllt klagomål måste levereras till Säljaren.
 3. Säljaren kommer att behandla klagomålet inom 14 dagar från det att klagomålet lämnades in.

8. Sekretesspolicy och skydd av personuppgifter

 1. Administratören av databaser som innehåller personuppgifter som tillhandahålls av kunder i onlinebutiken i samband med köpet är Säljare.
 2. Personuppgifter används för försäljningskontraktets genomförande och kan som sådana överföras till tredje parter som ansvarar för leverans av köpta varor till kunden och, vid avbetalningsköp, till institutioner som tillhandahåller finansieringen. Kunder har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och ändra dem. Personuppgifter tillhandahålls av kunder på frivillig basis.
 3. Information om metoder och tekniska åtgärder för att upptäcka och korrigera fel i de inmatade uppgifterna:
  1. När du skickar beställning, tills du klickar på "Beställ"-knappen kan kunderna själva korrigera de inmatade uppgifterna,
  2. Datakontroll eller korrigering av order kan också göras genom att skicka ett meddelande till säljaren. För att kontakta säljaren vänligen klicka här.
  3. Kunden har möjlighet att när som helst ändra de uppgifter som har angetts vid registrering av kontot i onlinebutiken med hjälp av alternativen.
 4. Information om principerna och metoderna för att registrera, skydda och tillhandahålla kontraktets innehåll av säljaren till den andra parten:
  1. Registrera, skydda och tillhandahålla innehållet i kontraktet genom att skicka relevant e-post efter att ett köpeavtal har ingåtts.
  2. Registrera, skydda och tillhandahålla innehållet i kontraktet genom att skicka innehållet i det ingångna kontraktet till kundens e-postadress som anges av kunden eller genom att tillhandahålla beställningsspecifikation och köpbevis till kunden.
  3. Innehållet i det ingångna kontraktet registreras och skyddas dessutom i säljarens datorsystem och tillhandahålls på varje kundförfrågan.

9. Ändringar av Villkoren

 1. Kunder som innehar ett konto i onlinebutiken kommer att informeras om ändringar i användarvillkoren via e-post.
 2. Om villkoren har ändrats sedan kundens senaste inloggning i webbutiken kommer kunden att bli ombedd att acceptera bestämmelserna i dessa ändringar. Om kunden inte accepterar användarvillkoren, särskilt efter att ändringarna har införts, kommer det inte att vara möjligt för kunden att göra inköp i onlinebutiken.
 3. Kund som inte accepterar ändringarna i villkoren har rätt att när som helst ta bort sitt konto.
 4. Beställningar som görs av kunder innan ändringarna av villkoren har trätt i kraft kommer att genomföras i enlighet med de befintliga bestämmelserna i villkoren.

10. Applicable Law

 1. Om ditt kontrakt är med den asiatiska filialen av NuviaLab Limited ska detta avtal regleras av Hong Kong Administrative Region ("HONG KONG") utan hänsyn till dess bestämmelser om lagkonflikter, och parterna i detta avtal underkastar sig härmed Hong Kongs domstolars exklusiva jurisdiktion, såvida inte annat anges i tillämplig lag.